Chvíle pro písničku... :o)

 

 

 

PŘEKLADATELSKÝ OŘÍŠEK

 

 

 

V originále:

 

Skákal pes, přes oves,

přes zelenou louku.

Šel za ním myslivec,

péro na klobouku.

Pejsku náš, co děláš,

žes´ tak vesel stále ?

Nevím sám, řek´ bych vám,

hop a skákal dále…

______________________________________

 

 

PRAŽÁK S PLZEŇÁKEM TO ZAZPÍVAJÍ TAKHLE:

(k plzeňákovi přidat vždy o dvě dlouhé hlásky více)

 

 

Skákal pééés přes ovééés,

přes zalenou loukúúú.

Šal za nííím myslivéééc,

pééro na kloboukúúú.

Pééjsku náš, co děláááš,

žes tak veséél stáálééé ?

Navím sáám,řek´ bych vááám,

hóóp a skákááál dálééé…

______________________________________

 

OSTRAVÁK TAKTO:

 

 

Skače čuba přes obile,

šibko hupe přes luku.

Za ňu chachar v kamizole

fajne brko v klobuku.

Jak se vališ, co se chlameš,

co se ščuřiš jako cyp ?

Prd ti řeknu, také zname

a zas vali do kajsik…

______________________________________

 

 

OD HANÁKA:

 

 

Skókal pések přes ovések,

přes zelenó lóko.

Šél za ním meslivéc,

péro na klobóko.

Pésko náš,co stvóřáš,

že sa lóhníš z čoňo ?

Neřéš mja konópko,

valím rychlo, koňo…

______________________________________

 

VALACH:

 

 

Skáče hafik ces obilé,

ces zelenú pastvinku.

Išél za ním střílač milé,

na klobúku mrcinku.

Hafe víš, co robíš,

že sa řehceš fčílkáj ?

Nevím sám, vykuádám,

hop, skočíl jak pílka…

______________________________________

 

BRŇÁK:

 

 

Bere čokl glajze grýnó,

hópe lúpink přes kajzec.

Za nim kópe plótve rýnó,

plotňák jégr na Oltec.

Co se pecní, těžké lochec,

kvaltuj fligny, haltni vály.

Žádné ánunk, čokl borec,

migne cemrem a de pali…

_____________________________________