Barvářské zkoušky - BZ

 

Splnění limitních disciplin nebo BZ v kterékoliv ceně kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro lov a dosled spárkaté zvěře, jejíž stopa je stará přes 12 hodin.

Barvářské zkoušky se zkoušejí podle zkušebního řádu pro jezevčíky a teriéry nebo lovecké slídiče.

 

Barvářské zkoušky teriérů a jezevčíků

 

 

Předmět

Nejnižší známky pro cenu

Koeficient

Maximální počet bodů

Poznámka

I.

II.

III.

1. Vodění na řemeni

3

2

2

4

16

 

2. Odložení

3

2

1

4

16

 

3. Práce na pobarvené stopě

nejméně 12 hodin staré

3

2

1

10

40

Obstál

Neobstál

4. Následování

3

2

1

7

28

 

5. Nahánění

2

1

1

5

20

Obstál

Neobstál

Nejnižší počet bodů pro cenu

100

75

50

 

 

 

Maximální počet bodů

 

 

 

 

120 + 5

Lovecká upotřebitelnost

Obstál

Neobstál

 

Poznámka: Oznamovači a hlasiči se po úspěšném vypracování připočítává k získanému ocenění

1 - 5 bodů.

 

________________________________________________________________________________________________

 

Barvářské zkoušky loveckých slídičů

 

 

Předmět

Nejnižší známky pro cenu

Koeficient

Maximální

počet bodů

Poznámka

I.

II.

III.

1. Vodění na řemeni

2

2

1

3

12

 

2. Slídění

3

2

2

8

32

Obstál

Neobstál

3. Šoulačka

2

2

1

6

24

 

4. Barva a) hlasič,oznamovač

b) vodič

3

3

2

2

1

1

15

10

60

40

Obstál

Neobstál

5. Odložení

2

2

1

4

16

 

Nejnižší počet bodů pro cenu

100

85

65

 

 

 

Maximální počet bodů

 

 

 

 

144

Lovecká upotřebitelnost

Obstál

Neobstál