Ohaři

 

Ohaři

Jsou používání hlavně v honitbách s drobnou zvěří. pracují s vysokým nosem a po nelezení zvěř vystavují. Vystavování je jedním z typických znaků domestikace, spočívající v dědičně zafixovaném přerušení útoku na zvěř. Ohaři zůstanou ve strnulé poloze před skokem. Tuto vlastnost je však nutné upevňovat výcvikem. Dobře vycvičení a zkušení ohaři dokáží za ustupující drobnou zvěří tzv. postupovat a když se zastaví, tak ji opět vystavují. Někteří dokáží i unikající zvěř ustálit, to znamená, že ji oběhnou a vystavují tak, aby byla mezi ním a lovcem.

 Probuzení loveckých vloh u štěněte ohaře

Hledání.

Vystavování pernaté a srstnaté.

Práce na čerstvé stopě zajíce.

Poslušnost a ovladatelnost.

Ostrost

Přinášení.

Vlečky.

Chování po výstřelu.

Vychladlé vlečky.

Seznámení s vodou, přinášení z vody.

Vydávání na povel.

Bránění kořisti, úlovků a věcí.

Práce na vychladlých stopách zvěře.

    Při výchově štěněte ohaře je nutné sladit dva, do značné míry protichůdné požadavky. Jednak probudit vystavování, kde je nezbytná určitá míra poslušnosti a probudit ostatní lovecké vlastnosti, kde naopak důraz na poslušnost může působit negativně. Tento rozpor se dá řešit tak, že budeme postupovat jemně a citlivě a co nejvíce se vyvarujeme nátlaku.

    Hledání. Budeme se snažit štěně vést svým pohybem tak, aby pracovalo systematicky, budeme povzbuzovat a chválit, aby hledalo s chutí do stran a ne příliš daleko dopředu. Povedeme ho proti větru ve vhodné krytině, která nebrání pohybu a zároveň neumožňuje štěněti řídit se zrakem.

    Vystavování se probouzí už ve stáří 3-4 měsíců. Ikdyž se tato vlastnost někdy přechodně ztratí, je jisté, že se někdy později znovu objeví, pokud ji neznehodnotíme tím, že necháme štěně štvát. Z toho důvodu je důležité, aby zvěř vypichoval sám vůdce se stěnětem na dlouhém vodítku.

    Stopování na čerstvých stopách - štvaní zajíce. Po vypíchnutí vystaveného zajíce štěně vyvedeme z pachu lože stopy. Po krátké chvilce se vrátíme, štěně nasadíme, vypustíme a necháme pracovat na stopě. Jakmile tuto disciplínu zvládne, neposkytujeme další příležitosti ke štvaní. To znamená, že po vypíchnutí zajíce poodejdeme tak, aby se při dalším hledání nedostalo na tuto stopu. I tak se stane, že si štěně zajíce prožene. Pokud k tomu dojde jen několikrát, příliš to nevadí.

    Poslušnost a ovladatelnost. I u štěněte platí, že v tomto období není nejdůležitější ani poslušnost, ani ovladatelnost. Použijeme jen mírný nátlak. I štěně ohaře má nárok na bezstarostné dětství. Půjde o vedění na řemeni, sednutí na povel a před vůdcem a cvik daun. Z nich poslední poslouží k ovládnutí příliš temperamentního štěněte při pokusech o prohánění zajíců či pernaté zvěře. V žádném případě neposkytujeme příležitost ke štvaní srnčí zvěře.

    Ostrost. Zcela postačí, když se po navětření kočky naježí a několikrát hafne ve snaze přivolat pána, a odbíhající kočku prožene.

    Přinášení. Půjde o hravé přinášení. Vyvarujeme se přinášení těžkých předmětů. Lehký kozlík, slámou vycpanou králičinu či zaječinu, případně osobní věci odhazujeme nebo schováváme. Jakmile štěně předmět uchopí, odcházíme nebo odbíháme. O předmět se i mírně přetahujeme a odbíráme.  Zásadně dáváme polel přines těsně před vyběhnutím štěněte a znovu před uchopením předmětu. Povel pusť pak těsně před odebráním předmětu. Povely dáváme tehdy, budeme-li předpokládat, že štěně poslechne. Poslechne-li, pochválíme, neposlechne-li, přehlédneme to. Poslušnost nacvičujeme bez nátlaku, abychom neztratili důvěru štěněte.

    Přinášení z vody. Jakmile si štěně zvykne na vodu, naučí se brodit a plavat, začnšme s nácvikem přinášení. Postupujeme od snažšího k těžšímu, abychom vyloučili možnost zrazení štěněte.

    Vlečky. Snažíme se, aby štěně vypracovávalo vlečky s chutí, nenutíme ho k přinášení. Vychladlé vlečky vypracováváme na řemeni.

    Chování po výstřelu, vydávání na povel, bránění a hlídání předmětu pána i kořisti.

 Období života štěněte loveckého psa před dosažení pohlavní dospělosti můžeme uzavřít zdůrazněním - štěněti nahrazujeme matku. Dorozumíváme se s ním pomocí gest a povelů, které je schopno chápat. Poskytujeme mu čas a příležitost ke hře. Jsme laskaví a tolerantní. Štěněti budeme vytvářet, přiměřeně věku, příležitosti k probuzení a rozvinutí loveckých vloh.

 Období pohlavního dospívání

Vodění na řemeni na volno -povel k noze a švihnutí proutkem za kýtu.

Sednutí u nohy - povel sedni a trunutí vodítkem vzhůru a plácnutí na vlastní stehno.

Ulehnutí na povel - povel daun před vůdcem. Zvednutá pravá ruka udeří do vodítka, které držíme v levé ruce, nebo zvednutá travá ruka udeří lehce sedícího nebo stojícího psa před vůvcem přes hřbet. I na dlouhý hvizd píšťalkou. Ze začátku na vodítku, později na dálku.