Podmínky pro udělování šampionátů

 

 ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION

CAJC se uděluje ve třídě mladých na všech výstavách (mezinárodní, národní, speciální, klubová)

časové rozmezí: 9 až 24 měsíců 

 • získání ocenění 3 x CAJC nebo
 • 2 x CAJC ze třídy mladých a 1x CAC z mezitřídy, třídy pracovní, otevřené nebo třídy vítězů do věku psa 24 měsíců (takto užitý CAC již nelze použít pro uznání titulu "Český šampion")
 • ocenění musí jedinec získat minimálně od 2 různých rozhodčích

  

ČESKÝ ŠAMPION

CAC se uděluje ve třídách: mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů na všech výstavách

 • získání ocenění 2 x CAC
 • ocenění musí jedinec získat minimálně od 2 různých rozhodčích
 • minimálně 1 ocenění CAC musí být z mezinárodní výstavy
 • nabytí ocenění ve dvou výstavních sezónách*

* výstavní sezónou se myslí kalendářní rok 

Pozn.: Na držitele res. CAC přechází CAC jen v případě, že pes, který obdržel ve stejné třídě CAC má již od ČMKU udělen titul "šampion".

Nutná zkouška z výkonu pro pracovní plemeno (ZM, ZVV, SchH, IPO..).

 

ČESKÝ GRAND ŠAMPION

 • jedinec musí být držitelem titulu "Český šampion"
 • 1 x CAC ve třídě šampionů z mezinárodní výstavy a 2 x CAC z mezinárodní, národní, klubové či speciální výstavy
 • ocenění musí jedinec získat minimálně od 2 různých rozhodčích

 

 SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY MLADÝCH

CAJC se uděluje ve třídě mladých na všech výstavách (mezinárodní, národní, speciální, klubová)

časové rozmezí: 9 až 24 měsíců 

 •  získání ocenění 3 x CAJC nebo
 • 2 x CAJC ze třídy mladých a 1x CAC z mezitřídy, třídy pracovní, otevřené nebo třídy vítězů do věku psa 24 měsíců (takto užitý CAC již nelze použít pro uznání titulu "Slovenský šampion")
 • ocenění musí jedinec získat minimálně od 2 různých rozhodčích

 

 SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY

CAC se uděluje ve třídách: mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů na všech výstavách

 • získání ocenění 4 x CAC
 • ocenění musí jedinec získat minimálně od 2 různých rozhodčích
 • minimálně 1 ocenění CAC musí být z mezinárodní výstavy
 • nabytí ocenění ve dvou výstavních sezónách*

Pozn.1: Na držitele res. CAC přechází CAC jen v případě, že pes, který ve stejné třídě obdržel CAC má již od SKJ udělen titul "šampion".

Pozn.2: Získání ocenění 3 x res. CAC může nahradit jedno ocenění CAC, platí pouze u získání titulu na výstvě mezinárodní.

Nutná zkouška z výkonu.

 

SLOVENSKÝ GRAND ŠAMPION

 • jedinec musí být držitelem titulu "Slovenský šampion krásy"
 • získání ocenění 3 x CAC ve třídě vítězů (výstavy SKJ)
 • ocenění musí být udělena minimálně 2 různými rozhodčími
 • minimálně 1 CAC musí být zadán na mezinárodní výstavě

 

POLSKÝ ŠAMPION MLADÝCH

 • získání ocenění 3 x ZM (zwyciezca mlodzieźy) ve třídě mladých
 • ocenění musí jedinec obdržet od 3 různých rozhodčích
 • alespoň jedno ocenění musí být z mezinárodní nebo klubové výstavy

 

POLSKÝ ŠAMPION

 • získání ocenění 3 x CWC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo třídy vítězů
 • tituly musí udělit 3 různí rozhodčí
 • alespoň jeden titul CWC musí jedinec dostat na mezinárodní nebo klubové výstavě
 • mezi obdržením prvního a posledního titulu CWC musí být časový rozestup minimálně 6 měsíců

 

RAKOUSKÝ ŠAMPION MLADÝCH

časové rozmezí: 9 až 24 měsíců

 • držitelství 3 x Jugendbester ze třídy mladých nebo 2 x Jugendbester ze třídy mladých a 1 x CACA z mezitřídy, třídy pracovní, otevřené nebo vítězů do věku psa 24 měsíců (pokud bude titul CACA použit na šampionát mladých, nelze s ním dále počítat pro titul "Rakouský šampion krásy"
 • tituly musí být zadány 2 různými rozhodčími

 

RAKOUSKÝ ŠAMPION

 • 4 x CACA udělených v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní nebo třídě vítězů
 • minimálně 2 tituly musí být uděleny na mezinárodní výstavě
 • ocenění musí být od 3 různých rozhodčích
 • mezi získáním prvního a posledního CACA musí být splněn časový rozestup rok a jeden den

Pozn.: Na držitele res. CACA přechází CACA jen v případě, že pes, který obdržel ve stejné třídě CACA má od ÖKV udělen titul "Rakouský šampion"

 

NĚMECKÝ ŠAMPION MLADÝCH

 • získání ocenění 3 x Deutscher Jugend-Champion (VDH) ve třídě mladých
 • ocenění musí být od 2 různých rozhodčích
 • minimálně 1 ocenění musí jedinec získat na mezinárodní nebo klubové výstavě

 

NĚMECKÝ ŠAMPION

 • CAC VDH se uděluje ve třídách: mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů na všech výstavách
 • získání 5 x CAC VDH
 • ocenění musí být uděleno 3 různými rozhodčími
 • minimálně 3 ocenění musí jedinec získat na mezinárodní nebo národní výstavě
 • mezi udělením prvního a posledního titulu musí uplynout 12 měsíců

Pozn.: Čekatelství z výstavy VDH-Bundessieger a VDH-Europasieger platí za dvě

 

 

Přiznání titulu Mezinárodní šampion, Mezinárodní výstavní šampion

Zašlete nebo osobně doneste:
- kopii průkazu původu
- kopie potvrzení o čekatelství CACIB, kterými FCI potvrzuje, že navržený CACIB byl přiznán
- CACIBy musí být získány nejméně v rozmezí 1 rok a 1 den

Minimální podmínky plemen podřízených zkouškám:
- 2x CACIB od dvou rozhodčích ze dvou států
- certifikát dokladující složení požadované zkoušky z výkonu (u loveckcýh plemen musí mít pes úspěšně absolvovanou soutěž, na které se zadává minimálně čekatelství národního šampiona práce)

Minimální podmínky plemen, u kterých zkouška není požadována:
- 4x CACIB od tří rozhodčích ze tří států

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVNÍ ŠAMPION:
Pes pracovního plemene musí obdržet 4x CACIB od tří rozhodřích a ze tří států

Pokud Vám chybí některá z kartiček CACIB, můžete použít kopii posudku, případně karty CACIB z výstavy, nejdříve ale 6 měsíců po výstavě, ze které kartička chybí

 

 

Kde o šampionáty žádat a co za dokumenty předložit?

 

ČR: Českomoravská kynologická unie, U Pergamenky 3,170 00 Praha 7

 • Pro titul "Český junior šampion" originál CAJC kartiček + kopie rodokmenu
 • Pro titul "Interšampion" originál CACIB kartiček z FCI + kopie rodokmenu psa
 • Pro titul "Český šampion" originál CAC kartiček + kopie rodokmenu
 • Pro titul "Český grand šampion" originál CAC kartiček, kopie posudkových listů, kopie diplomu "Českého šampiona" + kopie rodokmenu psa. Tyto se zasílají na: Českomoravská kynologická organizace, Jankovcova 53/C, 170 00 Praha 7

   

SR: Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, SK - 811 05 Bratislava

 • Pro titul "Slovenská junior šampion" originál CAJC kartiček, originály posudkových listů + kopie rodokmenu psa
 • Pro titul "Slovenský šampion" originál CAC kartiček, originály posudkových listů + kopie rodokmenu psa
 • Pro titul "Slovenský grand šampion" originál CAC kartiček, originály posudkových listů, kopie doplomu "Slovesnký šampion" + kopie rodokmenu psa

 

PL: Zwiazek Kynologiczny w Polsce, Novy Swiat 35, PL-00-029 Warzsawa

 • Pro titul "Polský junior šampion" originál karet ZM, kopie posudkových listů + kopie rodokmenu psa
 • Pro titul "Polský šampion" originál karet CWC, kopie posudkových listů + kopie rodokmenu psa

 

A: Österreichischer Kynologen Verband, Siegried Marcus Strasse 7, A-2362 Biedermannsdorf

 • Pro titul "Rakouský junior šampion" originál kartiček Jugendbester, kopie posudkových listů + kopie rodokmenu psa
 • Pro titul "Rakouský šampion" originál CACA kartiček, kopie posudkových listů + kopie rodokmenu psa

  

D: Verband für das Deutsche Hundewesen e. V., Postfach 104154, D-44041 Dortmund

 • Pro titul "Německý junior šampion" originál posudků s viditelným titulem + kopie rodokmenu
 • Pro titul "Němcký šampion" originál CAC VDH kartiček nebo originál posudků + kopie rodokmenu psa