William Wegman

Výmarská  FOTOGALERIE s poděkováním Lence Lojkáskové.